Dankwoord voorzitter Edwin Veltman

Aan al het bijzondere komt een eind. Ik heb afgelopen zaterdag namelijk een bijzondere Heamiel periode mogen afsluiten, ik heb namelijk officieel de voorzittershamer overhandigd aan Peter Wiersma.

Na 6 jaar Heamiel comité lid, waarvan de laatste 3 jaar als voorzitter, is het nu toch echt gebeurd. Ook hebben we “afscheid” genomen van nog meer aftredende comitéleden namelijk: Jerrel, Kathinka, Sjors, Diana, Vincent en Mireille. Wat hebben we met zijn allen veel werk verzet, wat hebben we mooie dingen georganiseerd voor Bolsward en omstreken. En wat is de tijd toch snel gegaan. Ik heb veel mooie mensen ontmoet binnen het comité maar ook daarbuiten. Te denken valt aan de sponsors, vrijwilligers en de stichtingen die hun steentje bijdragen om ieder jaar de traditie van Heamiel in ere te houden. Ik sluit mijn Heamiel periode nu af, het was mooi en bijzonder om dit bestuurlijk mee te mogen maken.

Volgend jaar sta ik met mijn vrouw Linda weer tussen het publiek en ga dan ook weer lekker genieten van alles wat het mooie stadsie Bolsward te bieden heeft in de laatste week van juni. Ik wil iedereen bedanken voor de fijne samenwerking en de mooie tijd die ik heb gehad. Het comité van 2023 staat al te trappelen om er voor volgend jaar weer een prachtig mooi feest voor jong en oud van te maken.

Ik wens het complete Heamiel comité 2023 dan ook veel succes toe met de voorbereidingen voor komend jaar.

Tot hooi,
Met vriendelijke groet,
Edwin Veltman