De Bolswarder stichtingen

Al eeuwenlang wordt het sociale en maatschappelijke leven in Bolsward ondersteund door de Hendrick Nannes en Catrijn Epesstichting, het Sint Anthony Gasthuis en het Weeshuis. Het Heamiel is een van de evenementen die elk jaar kunnen rekenen op een bijdrage. De stichtingen hebben hun oorsprong in schenkingen van gegoede burgers die zich eeuwen geleden het lot van hun medemens aantrokken. Zo konden de drie liefdesgestichten zorg bieden aan armen, weduwen en wezen. En tot op de dag van vandaag besluiten bestuurders vanuit monumentale panden in de stad over financiële steun aan initiatieven op het gebied van ouderenzorg, cultuur en jeugdzorg.

Voorzitter Wybertha Brouwer van het Heamielcomité: “We doen nooit tevergeefs een beroep op de stichtingen en daar zijn wij hen als comité zeer erkentelijk voor”