Heamiel 2021 gaat door, ‘mar dan oars’

‘Heamiel, mar dan oars’, dat is dit jaar het thema van ‘de kroon op juni’. Het organiserende comité werkt aan de definitieve invulling van een alternatief programma.

,,Het thema De Tiid hebben we laten vervallen. Dat wilden we dit jaar gebruiken als er een normale Heamiel was geweest, maar nu vonden we dit thema wel toepasselijk”, meldt voorzitter Edwin Veltman. ,,Heamiel gaat door, maar dan oars.”

Er is binnen de organisatie wel een baalmoment geweest. ,,Gaan we weer zo’n jaar tegemoet?”, herhaalt de voorzitter de gedachte die even binnen het comité leeft. ,,Grote evenementen waar veel mensen op afkomen zijn nog niet mogelijk, maar al snel zijn we er oars naar gaan kijken. Kijken naar wat wel kan, in plaats van wat niet kan.”

Half mei wordt het volledige programma bekendgemaakt, maar Veltman licht alvast een tipje van de sluier op: ,,Er komen sowieso weer twee online evenementen: één op de vrijdag en één op zaterdag. Ook voor kinderen en ouderen gaan we wat doen. Voor alle leeftijden dus.”

En het Heamieltrio? Hun geduld wordt nog een jaar langer op de proef gesteld. Zij moeten hun geheim nog langer bewaren. ,,We hebben goed overleg met ze gehad en ze willen nog een jaar blijven zitten.”

Veltman besluit: ,,Om toch een beetje in de feestsfeer te komen, hangen we de welbekende Heamiel-vlaggen weer op in het centrum van Bolsward.”

Bron: Yme Gietema – Bolswards Nieuwsblad