Huisregels

Reglement bezoekers Heamiel

 • Bezoekers dienen de aanwijzingen van de organisatie, beveiliging, EHBO en andere partijen betrokken bij het evenement op te volgen.
 • Honden en andere huisdieren worden niet toegelaten op het festivalterrein.
 • Hou het evenemententerrein netjes. Gooi afval in de afvalcontainers en breng geen schade aan op het terrein.
 • De in- en uitgang is via de hoofdingang van het Julianapark. De andere uitgangen mogen alleen in geval van nood en in overeenstemming met de organisatie gebruikt worden.
 • Voor uw en onze veiligheid vindt er voortdurend videoregistratie plaats op en rond het festivalterrein.
 • U kan bij entree en op het evenemententerrein gefouilleerd worden.
 • Bezit van, handel in en/of gebruik van (soft- en/of hard)drugs is ten strengste verboden. Bij overtreding wordt de politie gealarmeerd. Alle hard- en softdrugs worden in beslag genomen.
 • Bezit van lachgas, lachgaspatronen en slagroomspuiten is niet toegestaan op het evenemententerrein. Ook indien de bezoeker ballonnen bij zich heeft waarvan de indruk bestaat dat hierin lachgas zit, wordt de toegang tot het evenementen terrein ontzegd.
 • Het is verboden om zaken mee te nemen als: eten, alcohol, drank, flessen, blikjes, glaswerk, paraplu’s met scherpe punten en verboden middelen zoals wapens, dit wordt in beslag genomen. Als er verboden wapen worden gevonden wordt altijd de politie gealarmeerd.
 • Personen jonger dan 16 jaar krijgen alleen toegang indien zij worden begeleid door een persoon van 18 jaar of ouder.
 • Iedere bezoeker krijgt een polsbandje bij de entree. Bezoekers beneden de 18 jaar krijgen vooraf een andere kleur polsbandje. Alleen op vertoon van een 18+ polsbandje mag er alcoholische drank gekocht worden.
 • Het is verboden voor bezoekers jonger dan 18 jaar alcoholische drank te kopen, aan te nemen of te nuttigen. In het geval dit geconstateerd wordt, kan de alcohol afgenomen worden en eventueel de toegang tot het evenemententerrein ontzegd worden.
 • Op het gehele evenemententerrein kan alleen met pinpas betaald worden. Contant geld wordt niet geaccepteerd.
 • Aanwezigen stemmen in met het vastleggen van zichzelf op beeld- en geluidsdragers en de openbaarmaking hiervan. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.
 • De organisatie is niet verantwoordelijk voor enige vorm van schade aan eigendommen en/of goederen van de bezoekers.
 • Opzettelijk veroorzaakte schade aan het terrein, gebouwen, constructies, materieel, inboedel of personen zal verhaald worden op de veroorzaker.
 • Bezoekers betreden en wonen het evenement bij op eigen risico. De organisatie is niet verantwoordelijk voor enige vorm van lichamelijk of geestelijk letsel als gevolg van een bezoek. Zowel materieel als immaterieel.
 • De organisatie kan te allen tijde bezoekers de toegang weigeren.
 • Het is verboden om op en rond het terrein folders, flyers of andere zaken te verspreiden zonder toestemming van de organisatie.
 • Wij verwachten dat de bezoekers zich netjes en verantwoordelijk gedragen!
 • Overtreding van de huisregels kan uitzetting tot gevolg hebben.
 • Indien de huisregels niet voorzien op de situatie, dan beslist de organisatie.