Intocht

Powered by RENTEX & JB Risicobeheer

De opening van de Heamieldagen wordt traditiegetrouw opgeluisterd door een intocht van versierde praalwagens. En natuurlijk maken de Heakeninginne en haar hofdames onderdeel uit van deze stoet.

Dit jaar hebben we gekozen voor het thema: Olympisch Heamiel! Je kunt aan deze intocht meedoen met een prachtig versierde wagen, fiets of wat jouw fantasie je ingeeft. Uiteraard kun je ook als loper meedoen: alleen of als groep. De deelnemers worden evenals voorgaande jaren beoordeeld door een deskundige jury, die kijkt naar jouw creativiteit, originaliteit en kwaliteit.

optocht_draakIn verband met de verdere organisatie van dit spektakel willen wij graag dat je vóór 1 juni 2024 doorgeeft of we op jou kunnen rekenen.

Wil je bij opgave aangeven:

  • Naam groep + adres+ bankrekeningnummer
  • Naam contactpersoon + telefoonnummer
  • In welke categorie je mee wilt doen
  • Een omschrijving van de wagen, groep of deelnemers binnen het thema
  • Aantal deelnemers

Je kunt dit doorgeven via marja@heamiel.nl

Wij wensen alle deelnemers heel veel succes tijdens de voorbereiding!

Schilderij Night of the Heamiel gepresenteerd

Vorig jaar heeft het Heamielcomite kunstenares Adrie Bos uit Bolsward benaderd met het verzoek om tijdens de Night of the Heamiel een schilderij te maken waarop een impressie van het Julianapark en haar bezoekers zou komen te staan.

De kunstenares was erg enthousiast over dit idee en zei dan ook volmondig JA tegen de opdracht. Vrijdagavond 26 juni trok Adrie met verf, kwasten en schildersezel naar de koepel in het park. Na deze avond volgde nog zo’n 80 uur aan vakmanschap om dit schilderij te voltooien.

Het resultaat werd vrijdag 19 februari gepresenteerd en overhandigt aan één van de hoofdsponsors van het afgelopen Heamieljaar, Bentacera.

Namens Bentacera nam Johan Bloemhof het schilderij in ontvangst. Het schilderij krijgt een prominente plaats in de hal van Bentacera. Voorzitter van het Heamielcomite, Wybertha Brouwer, bedankte zowel Adrie als Bentacera voor hun betrokkenheid en inzet afgelopen Heamieljaar.